Koulutukset


Nimi Ajankohta
Kohtaamisen kosketus -toiminnallisten menetelmien koulutus sielunhoitajille ja sielunhoitoterapeuteille 23.08.2019 - 22.09.2019
Psykologian perusopinnot (25 op, Jyväskylän yliopisto) 30.08.2019 - 25.04.2020
Terveet rajat hyvinvointia vahvistamassa -koulutus 30.08.2019 - 24.11.2019
Seurakunnasta kaikkien kansojen koti - Valmennuskurssi monikulttuuriseen työhön 07.09.2019 - 24.11.2019
Rohkaisun voima - tukea antavan ja kasvua edistävän sielunhoidon koulutus 09.09.2019 - 29.05.2020
Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus 13.09.2019 - 13.12.2020
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa - Kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus 13.09.2019 - 13.12.2020
Ope jaksaa -koulutus 13.09.2019 - 28.03.2020
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 20.09.2019 - 25.05.2020
Logoterapian perusteet 16.10.2019 - 17.04.2020
Aktiiviseen elämään -koulutus 28.10.2019 - 21.02.2020
Luovaa leikkiä, ilmaisun iloa - Draamatyöskentely varhaiskasvatuksessa 30.01.2020 - 14.03.2020

Meneillään olevat


Nimi Ajankohta
Dialoginen työnohjaajakoulutus 19.10.2017 - 18.10.2019
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa - kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus 14.09.2018 - 15.12.2019
Lähellä ihmistä - kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus 14.09.2018 - 15.12.2019
Dialoginen työnohjaajakoulutus 03.06.2019 - 04.12.2021