« Takaisin

Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus

Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää tietoja ja antaa valmiuksia erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen.


Koulutus on tarkoitettu täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi jo ihmissuhdeammatissa toimiville sekä heille, jotka vapaaehtoisina vierelläkulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Koulutus mahdollistaa myös aiheiden omakohtaisen prosessoinnin ja tukee näin opiskelijan henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 14 lähijaksoa Perheniemen opistolla. Lähijaksot toteutetaan viikonloppuisin, joten koulutus soveltuu hyvin myös työssäkäyville. Lähijaksojen välillä opiskelu jatkuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.

Jokainen koulutusjakso sisältää 15 tuntia opetusta. Jaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii TM pastori, sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja Petri Välimäki

Kouluttajina lisäksi monia ihmisten kohtaamisen kokeneita asiantuntijoita

 • Pirjo Alajoki, FM, psykologi
 • Hanna Ekola, TM, laulaja, kirjailija
 • Anneli Hankkio, päihdetyöntekijä
 • Markku Ojanen, psykologian professori
 • Timo Pokki, TT, pastori, kirkkoherra, dosentti
 • Anna-Liisa Valtavaara, TM, kirjailija
 • Tino Varjola, pastori, diakoni
 • Tarja Vilppola, Master of Arts in Psychotherapy (IPSICC/IATA, Tanska)
  kätilö, seksuaaliterapeutti, sielunhoitoterapeutti

 • Petri Välimäki, TM, pastori, sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja

Hinta/yksi viikonloppujakso

Opetus 138 €
Täysihoito 84 € (sis. ruokailut ja majoituksen 2 hh omin lakanoin)
1 hh varattavissa lisämaksusta 34 €  (varausjärjestyksessä) 
Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain ennen kutakin viikonloppua. 

Koulutusjaksojen sisällöt:

Jakso 1.

9.-11.9.2022  Kohti ehyempää elämää
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa
Armon ja yhteyden parantava voima
Agape-rakkaus ihmisen kohtaamisen lähtökohtana ja sisältönä
Kriisiterapian perusteet/ Kriisi – uhka ja mahdollisuus

Jakso 2.
21.-23.10.2022  Parantava kohtaaminen
Kristillisen sielunhoidon erityispiirteet
Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen kohtaamisen lähtökohtana
Lyhyt- ja pitkäkestoinen sielunhoito
Auttamisen lähtökohdat ja terveet rajat / itsestä huolehtiminen

Jakso 3.
25.-27.11.2022 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen I
Erityisaiheina pelko ja ahdistus
Terve ja sairas pelko
Mikä tukee tervettä minuutta ja turvallisuuden tunnetta
Kun sisin on haavoittunut ja pelko varjostaa elämää
Ahdistuksesta vapauteen
Kahdeksan pelon voittamiseen ja selviytymiseen auttavaa tekijää

Jakso 4.
13.-15.1.2023  Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen II
Erityisaiheina masennus ja suru
Masennuksen monet kasvot ja hädän kohtaaminen
Suru – syvän kivun lähde ja elämän voimavara 
Eri tavoin koettujen tunteiden sanoma ja tehtävä
Miten/mikä auttaa kärsivää? Masennuksesta voi toipua

Jakso 5.
3.-5.2.2023  Vapauteen Kristus vapautti meidät
Mikä sitoo tämän ajan ihmistä? Kuka auttaa? / Vapahtajan palveluksessa
Mitä on addiktio? / Mitä erilaisia riippuvuuksia on ja miten riippuvuus kehittyy?
Vapautuminen riippuvuuden sitomasta käyttäytymisestä
Miten tukea vapautuvaa, ei riippuvuutta
Uuteen elämään ja sisältöön

Jakso 6.

24.-26.2.2023  Rikkaaseen, terveeseen seksuaalisuuteen
Naiseus ja miehuus identiteettimme ytimessä
Ihana, kipeä seksuaalisuus/miehen ja naisen erilaisuus
Avioliitto ja perhe, elämän rikas voima ja haaste
Kohti ehyempää ja iloisempaa seksuaalisuutta
Seksuaalisten ongelmien kohtaaminen sielunhoidossa/terapiassa

Jakso 7.
24.-26.3.2023  Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen
Mitä on terve itsetunto? Miksi se on tärkeää?
Miten itsetunto kehittyy ja haavoittuu?
Mikä tukee tervettä itsetuntoa
Jumalan armo vapauttaa arvoon ja tarkoitukseen
Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta

Jakso 8.
14.-16.4.2023  Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen III
Erityisaiheina syyllisyys, häpeä, viha ja katkeruus, rippi
Syvien haavojen tunnistaminen, kohtaaminen ja tervehtyminen
Aitouden, yhteyden ja pysyvän tuen merkitys vapautumisessa
Armon parantava voima / Suuntaviittoja uuteen, ehyempään elämään

Jakso 9.
19.-21.5.2023  Paikkani elämässä, paikkani seurakunnassa
Seurakunta, Kristuksen ruumis
Työntekijöiden, työmuotojen ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus
Erilaisina yhdessä/Yhteistyön ja pelisääntöjen merkitys seurakunnassa
Armolahjat ja luonnonlahjat – annettu palvelua varten
Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö / rohkaisun voima

Jakso 10.
18.-20.8.2023  Hengellinen ohjaus
Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
Hengellisen ohjauksen lähtökohtia ja toimintatapoja
Yksilöllinen ja yhteinen matka - Jeesus kohtaa ihmisen
Aidolla tasolla koettu yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa

Jakso 11.
15.-17.9.2023  Inhimillinen ja hengellinen kasvu
Hengellinen kasvu
Juuret Jumalan rakkaudessa
Uskon olemus, kehitys ja kasvu
Jumalan seurakunta armon ja kasvun yhteisönä
Terveet rajat ja henkilökohtaisten voimavarojen löytäminen
Ryhmän tuen merkitys eheytymiselle

Jakso 12.
13.-15.10.2023  Kutsumus elämän voimavarana
Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
Kutsumus elämän voimavarana
Miten kutsumuksensa voi löytää
Ajetusta kutsutuksi / kipeän yliminän siteistä evankeliumin vapauttamaan omaantuntoon

Jakso 13.
10.-12.11.2023  Auttajan persoona, varjo ja jumalakuva
Auttajan persoona työvälineenä
Auttajan varjo ja sen kohtaaminen
Sielunhoidon ja auttamisen eettiset kysymykset
Itsetuntemus ja sen merkitys
Oma usko ja jumalakuva, jumalakuvan merkitys
Epäterve uskonnollisuus, vääristynyt jumalakuva

Jakso 14.
8.-10.12.2023  Monta näkökulmaa ihmiseen ja auttamiseen
Erilaisen avuntarpeen tunnistamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta
Sielunhoidon erityinen paikka ja anti auttamisen kentässä
Lähtökohtana lähimmäisen todellinen tilanne
Koulutuksen päätösjuhla

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Alkaa

9.9.2022

Päättyy

10.12.2023

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä