« Takaisin

Lähellä ihmistä - kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus

Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää tietoja ja antaa valmiuksia erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutus on tarkoitettu täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi jo ihmissuhdeammatissa toimiville sekä heille, jotka vapaaehtoisina vierelläkulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Koulutus mahdollistaa myös aiheiden omakohtaisen prosessoinnin ja tukee näin opiskelijan henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 14 lähijaksoa Perheniemen opistolla. Lähijaksot toteutetaan viikonloppuisin, joten koulutus soveltuu hyvin myös työssäkäyville. Lähijaksojen välillä opiskelu jatkuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.

Jokainen koulutusjakso sisältää 15 tuntia opetusta. Jaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii TM pastori, sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja Petri Välimäki

Kouluttajina lisäksi monia ihmisten kohtaamisen kokeneita asiantuntijoita, mm.:

Pirjo Alajoki, FM, psykologi
Outi Apell, TM, pappi
Hanna Ekola, TM, kirjailija, laulaja
Anneli Hankkio, päihdetyöntekijä
Markku Ojanen, psykologian professori
Timo Pokki, TT, dosentti
Anna-Liisa Valtavaara, TM, kirjailija
Tino Varjola, pastori, diakoni
Tarja Vilppola, IPSICC-psychotherapist (Tanska), seksuaaliterapeutti, RE-sielunhoitoterapeutti (ACC), kätilö

Hinta/viikonloppujakso
Opetus 128 €
Täysihoito 74 € (sis. ruokailut ja majoituksen 2 hh omin lakanoin)
1 hh varattavissa lisämaksusta 27 €  (varausjärjestyksessä) 
Ruokailupaketti ei-majoittuville 27 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)
Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain. 

Haku koulutukseen:
VIELÄ EHDIT MUKAAN - TOIMI HETI!
Hae koulutukseen tällä sivulla kohdassa "Lähetä hakemus tästä" tai hakulomakkeella, jonka voit ladata tästä. Lisätietoja voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com.

Koulutusjaksojen sisällöt:

Jakso 1.
11.-13.9.2020 Kohti ehyempää elämää
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa
Agape-rakkaus ihmisen kohtaamisen lähtökohtana ja sisältönä
Kriisiterapian perusteet/ Kriisi – uhka ja mahdollisuus

Jakso 2.
23.-25.10.2020 Parantava kohtaaminen
Kristillisen sielunhoidon erityispiirteet
Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen kohtaamisen lähtökohtana
Lyhyt- ja pitkäkestoinen sielunhoito
Auttamisen lähtökohdat ja terveet rajat / itsestä huolehtiminen

Jakso 3.
20.-22.11.2020 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen I
Erityisaiheina pelko ja ahdistus
Terve ja sairas pelko
Mikä tukee tervettä minuutta ja turvallisuuden tunnetta
Kun sisin on haavoittunut ja pelko varjostaa elämää
Ahdistuksesta vapauteen
Kahdeksan pelon voittamiseen ja selviytymiseen auttavaa tekijää

Jakso 4.
8.-10.1.2021 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen II
Erityisaiheina masennus ja suru
Masennuksen monet kasvot ja hädän kohtaaminen
Suru – syvän kivun lähde ja elämän voimavara 
Eri tavoin koettujen tunteiden sanoma ja tehtävä
Miten/mikä auttaa kärsivää? Masennuksesta voi toipua

Jakso 5.
5.-7.2. 2021 Vapauteen Kristus vapautti meidät
Mikä sitoo tämän ajan ihmistä? Kuka auttaa? / Vapahtajan palveluksessa
Mitä on addiktio? / Mitä erilaisia riippuvuuksia on ja miten riippuvuus kehittyy?
Vapautuminen riippuvuuden sitomasta käyttäytymisestä
Miten tukea vapautuvaa, ei riippuvuutta
Uuteen elämään ja sisältöön
Yhdessä evankelistakoulutuksen kanssa

Jakso 6.
26.-28.2.2021 Rikkaaseen, terveeseen seksuaalisuuteen
Naiseus ja miehuus identiteettimme ytimessä
Ihana, kipeä seksuaalisuus/miehen ja naisen erilaisuus
Avioliitto ja perhe, elämän rikas voima ja haaste
Kohti ehyempää ja iloisempaa seksuaalisuutta
Seksuaalisten ongelmien kohtaaminen sielunhoidossa/terapiassa

Jakso 7.
19.-21.3.2021 Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen
Mitä on terve itsetunto? Miksi se on tärkeää?
Miten itsetunto kehittyy ja haavoittuu?
Mikä tukee tervettä itsetuntoa
Jumalan armo vapauttaa arvoon ja tarkoitukseen
Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta
Yhdessä evankelistakoulutuksen kanssa

Jakso 8.
23.-25.4.2021 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen III
Erityisaiheina syyllisyys, häpeä, viha ja katkeruus, rippi
Syvien haavojen tunnistaminen, kohtaaminen ja tervehtyminen
Aitouden, yhteyden ja pysyvän tuen merkitys vapautumisessa
Armon parantava voima / Suuntaviittoja uuteen, ehyempään elämään

Jakso 9.
21.-23.5.2021 Paikkani elämässä, paikkani seurakunnassa
Seurakunta, Kristuksen ruumis
Työntekijöiden, työmuotojen ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus
Erilaisina yhdessä/Yhteistyön ja pelisääntöjen merkitys seurakunnassa
Armolahjat ja luonnonlahjat – annettu palvelua varten
Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö
Seurakunnan yhteinen tehtävä: Paikkani evankeliumin palveluksessa

Jakso 10.
20.-22.8.2021 Hengellinen ohjaus
Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
Hengellisen ohjauksen lähtökohtia ja toimintatapoja
Yksilöllinen ja yhteinen matka - Jeesus kohtaa ihmisen, la Seppo J.
Aidolla tasolla koettu yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa

Jakso 11.
17.-19.9.2021 Inhimillinen ja hengellinen kasvu
Hengellinen kasvu
Juuret Jumalan rakkaudessa
Uskon olemus, kehitys ja kasvu
Jumalan seurakunta armon ja kasvun yhteisönä
Terveet rajat ja henkilökohtaisten voimavarojen löytäminen
Ryhmän tuen merkitys eheytymiselle
Yhteinen evankelistakoulutuksen kanssa

Jakso 12.
15.-17.10.2021 Kutsumus elämän voimavarana
Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
Kutsumus elämän voimavarana
Miten kutsumuksensa voi löytää
Ajetusta kutsutuksi / kipeän yliminän siteistä evankeliumin vapauttamaan omaantuntoon
Yhteinen evankelistakoulutuksen kanssa

Jakso 13.
12.-14.11.2021 Auttajan persoona, varjo ja jumalakuva
Auttajan persoona työvälineenä
Auttajan varjo ja sen kohtaaminen
Sielunhoidon ja auttamisen eettiset kysymykset
Itsetuntemus ja sen merkitys
Oma usko ja jumalakuva, jumalakuvan merkitys
Epäterve uskonnollisuus, vääristynyt jumalakuva

Jakso 14.
10.-12.12.2021 Monta näkökulmaa ihmiseen
Erilaisia auttamisen tapoja ja menetelmiä
Erilaisen avuntarpeen tunnistamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta
Mikä tukee sielunhoidollista palvelua tekevää itseään?
Koulutuksen päätösjuhla
Armon lähteellä - messu ja henkilökohtainen siunaus

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Alkaa

11.9.2020

Päättyy

12.12.2021

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä