Koulutukset


Nimi Ajankohta
Terveet rajat hyvinvointia vahvistamassa -koulutus 11.02.2022 - 13.05.2022
Täydennyskoulutus sielunhoitoterapeuttien työnohjaajille 18.02.2022 - 19.03.2023
Tartu elämään - johdatus terapeuttiseen sielunhoitoon 21.02.2022 - 03.06.2022
Masennuksen monet kasvot -koulutus masentuneiden auttajille ja läheisille 11.03.2022 - 27.11.2022
Paimen Johtajana - palvelevan ja rohkaisevan johtajuuden koulutus 17.03.2022 - 08.12.2022
Valokuvaterapeuttisten menetelmien käyttö ihmissuhdetyössä 18.03.2022 - 22.05.2022
Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus 22.08.2022 - 10.12.2023
Opistovuosi oppivelvollisille - Eväitä elämään 01.09.2022 - 31.05.2023
Häpeän kohtaaminen terapeuttisessa työskentelyssä 02.09.2022 - 08.10.2022
Saattohoito - kokonaisvaltaista tukea ja hoitoa 02.09.2022 - 03.09.2022
Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus 09.09.2022 - 10.12.2023
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa - Kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus 09.09.2022 - 10.12.2023
Arvostava kohtaaminen 21.10.2022 - 22.10.2022
Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön 13.01.2023 - 19.11.2023

Meneillään olevat


Nimi Ajankohta
Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus 10.09.2021 - 11.12.2022
Maanmuuttajat -kutsumuspohjainen johtajakoulu 24.09.2021 - 01.01.2023
Saattohoito - kokonaisvaltaista tukea ja hoitoa 12.11.2021 - 13.11.2021