« Takaisin

Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus

Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää tietoja ja antaa valmiuksia erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutus on tarkoitettu täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi jo ihmissuhdeammatissa toimiville sekä heille, jotka vapaaehtoisina vierelläkulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Koulutus mahdollistaa myös aiheiden omakohtaisen prosessoinnin ja tukee näin opiskelijan henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 14 lähijaksoa Perheniemen opistolla. Lähijaksot toteutetaan viikonloppuisin, joten koulutus soveltuu hyvin myös työssäkäyville. Lähijaksojen välillä opiskelu jatkuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.

Jokainen koulutusjakso sisältää 15 tuntia opetusta. Jaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii TM, vararehtori, pastori Petri Välimäki.

Kouluttajina lisäksi monia ihmisten kohtaamisen kokeneita asiantuntijoita, mm.:
Pirjo Alajoki, FM, psykologi
Outi Apell, TM, pappi
Hanna Ekola, TM, kirjailija, laulaja
Anneli Hankkio, päihdetyöntekijä
Markku Ojanen, psykologian professori
Timo Pokki, TT, dosentti, rehtori
Anna-Liisa Valtavaara, TM, kirjailija
Tino Varjola, pastori, diakoni
Tarja Vilppola, IPSICC-psychotherapist (Tanska),
seksuaaliterapeutti, RE-sielunhoitoterapeutti (ACC), kätilö

Koulutukseen haetaan 16.8.2019 mennessä tämän sivun hakulomakkeella kohdassa "Lähetä hakemus tästä". Voit myös tilata hakulomakkeen opiston toimistosta, p. 05 7574 100.
Lisätietoja koulutuksesta voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com.

Hinta/viikonloppujakso
Opetus 128 €
Täysihoito 74 € (sis. ruokailut ja majoituksen 2-3 hh omin lakanoin)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 27 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)
Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain.

Lähiopetusjaksojen sisällöt ja aikataulut:

Jakso 1.
13.-15.9.2019 Kohti ehyempää elämää
Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa
Agape-rakkaus ihmisen kohtaamisen lähtökohtana ja sisältönä
Kriisiterapian perusteet
Kohti mielekästä elämää

Jakso 2.
11.-13.10.2019 Parantava kohtaaminen
Aito kohtaaminen avaa sydämen armolle
Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen kohtaamisen lähtökohtana
Kristillisen sielunhoidon erityispiirteet / evankelista hengellisenä ohjaajana
Lyhyt- ja pitkäkestoinen sielunhoito

Jakso 3.
1.-3.11.2019 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen I
Erityisaiheina masennus ja suru
Masennuksen monet kasvot ja hädän kohtaaminen
Suru elämän palveluksessa
Eri tavoin koettujen tunteiden sanoma ja tehtävä
Miten parhaiten autan kärsivää?
Masennuksesta voi toipua

Jakso 4.
29.11.-1.12.2019 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen II
Erityisaiheina pelko ja ahdistus
Terve ja sairas pelko
Mikä tukee tervettä minuutta ja turvallisuuden tunnetta
Kun sisin on haavoittunut ja pelko varjostaa elämää
Ahdistuksesta vapauteen
Kahdeksan pelon voittamiseen ja selviytymiseen auttavaa tekijää

Jakso 5.
17.-19.1.2020 Rikkaaseen, terveeseen seksuaalisuuteen
Naiseus ja miehuus identiteettimme ytimessä
Ihana, kipeä seksuaalisuus/miehen ja naisen erilaisuus
Avioliitto ja perhe, elämän rikas voima ja haaste
Kohti ehyempää ja iloisempaa seksuaalisuutta
Seksuaalisten ongelmien rakentava kohtaaminen sielunhoidossa

Jakso 6.
21.-23.2020Vapauteen Kristus vapautti meidät
Mikä sitoo tämän ajan ihmistä? Kuka auttaa? / Vapahtajan palveluksessa
Mitä on addiktio? / Mitä erilaisia riippuvuuksia on ja miten riippuvuus kehittyy?
Vapautuminen riippuvuuden sitomasta käyttäytymisestä
Miten tukea vapautuvaa, ei riippuvuutta
Uuteen elämään ja sisältöön

Jakso 7.
20.-22.3.2020 Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen
Mitä on terve itsetunto? Miksi se on tärkeää?
Miten itsetunto kehittyy ja haavoittuu?
Mikä tukee tervettä itsetuntoa
Jumalan armo vapauttaa arvoon ja tarkoitukseen
Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta

Jakso 8.
17.-19.4.2020 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen III
Erityisaiheina syyllisyys, häpeä, viha ja katkeruus, rippi
Syvien haavojen tunnistaminen, kohtaaminen ja tervehtyminen
Aitouden, yhteyden ja pysyvän tuen merkitys vapautumisessa
Armon parantava voima
Suuntaviittoja uuteen, ehyempään elämään

Jakso 9.
22.-24.5.2020 Paikkani elämässä, paikkani seurakunnassa
Seurakunta, Kristuksen ruumis
Työntekijöiden, työmuotojen ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus
Erilaisina yhdessä/Yhteistyön ja pelisääntöjen merkitys seurakunnassa
Armolahjat ja luonnonlahjat – annettu palvelua varten
Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö
Seurakunnan yhteinen tehtävä: Paikkani evankeliumin palveluksessa

Jakso 10.
14.-16.8.2020 Hengellinen ohjaus
Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
Hengellisen ohjauksen lähtökohtia ja toimintatapoja
Yksilöllinen ja yhteinen matka - Jeesus kohtaa ihmisen, la Seppo J.
Aidolla tasolla koettu yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa

Jakso 11.
18.-20.9.2020 Inhimillinen ja hengellinen kasvu
Hengellinen kasvu
Juuret Jumalan rakkaudessa
Uskon olemus, kehitys ja kasvu
Jumalan seurakunta armon ja kasvun yhteisönä
Terveet rajat ja henkilökohtaisten voimavarojen löytäminen
Ryhmän tuen merkitys eheytymiselle
Tartu Elämään!

Jakso 12.
16.-18.10.2020 Kutsumus elämän voimavarana
Kolmiyhteinen Jumala armon rikkauden, elämän ja siunauksen antajana
Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
Kutsumus elämän voimavarana
Miten kutsumuksensa voi löytää
Ajetusta kutsutuksi / kipeän yliminän siteistä evankeliumin vapauttamaan omaantuntoon

Jakso 13.
6.-8.11.2020 Auttajan persoona, varjo ja jumalakuva
Auttajan persoona työvälineenä
Auttajan varjo ja sen kohtaaminen
Itsetuntemus ja sen merkitys
Oma usko ja jumalakuva, jumalakuvan merkitys
Epäterve uskonnollisuus, vääristynyt jumalakuva

Jakso 14.
11.-13.12.2020 Monta näkökulmaa ihmiseen
Erilaisia auttamisen tapoja ja menetelmiä
Erilaisen avuntarpeen tunnistamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta
Sielunhoidon ja auttamisen eettiset kysymykset
Koulutuksen päätös

 

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Alkaa

13.9.2019

Päättyy

13.12.2020

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus tästä