« Takaisin

Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus

Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää tietoja ja antaa valmiuksia erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutus on tarkoitettu täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi jo ihmissuhdeammatissa toimiville sekä niille, jotka vapaaehtoisina vierelläkulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Koulutus mahdollistaa myös aiheiden omakohtaisen prosessoinnin ja tukee näin opiskelijan henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 14 lähijaksoa Perheniemen opistolla. Lähijaksot toteutetaan viikonloppuisin, joten koulutus soveltuu hyvin myös työssäkäyville. Lähijaksojen välillä opiskelu jatkuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.
Jokainen koulutusjakso sisältää 15 tuntia opetusta. Jaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14.

Kouluttajat

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii sielunhoidollisten ja varustavien aineiden kouluttaja, TM, pastori Petri Välimäki.  Lisäksi kouluttajina toimii monia muita kokeneita ihmisen kohtaamisen ja tukemisen asiantuntijoita, mm.:

 • Pirjo Alajoki, FM, psykologi
 • Salme Blomsterterapeutti, kirjailija
 • Hanna Ekola, TM, laulaja, kirjailija
 • Anneli Hankkio, päihdetyöntekijä
 • Markku Ojanen, psykologian professori
 • Timo Pokki, TT, dos.
 • Anna-Liisa Valtavaara, TM, kirjailija, evankelista
 • Tino Varjola, pastori, diakoni
 • Tarja Vilppola, Master of Arts in Psychotherapy (IPSICC/IATA, Tanska) kätilö, seksuaaliterapeutti, sielunhoitoterapeutti

Hinta/viikonloppu

 • Opetus 138 €, 
 • Täysihoito 84 € (sis. ruokailut ja majoituksen kahden hengen huoneessa omin liinavaattein)
 • Yhden hengen huoneesta lisämaksu 34 €/viikonloppu
 • Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan viikonloppujaksoittain.

Ehdit vielä ilmoittautua, kun toimit pian!

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen nettilomake.  Lisätietoja saat opiston toimistosta, p.  05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com. 

Viikonloppujen sisällöt

Jakso 1
8.−10.9.2023   Kohti ehyempää elämää

 • Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa
 • Armon ja yhteyden parantava voima
 • Agape-rakkaus ihmisen kohtaamisen lähtökohtana ja sisältönä
 • Kriisiterapian perusteet/ Kriisi – uhka ja mahdollisuus

Jakso 2
6.−8.10.2023   Parantava kohtaaminen

 • Kristillisen sielunhoidon erityispiirteet
 • Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen kohtaamisen lähtökohtana
 • Lyhyt- ja pitkäkestoinen sielunhoito
 • Auttamisen lähtökohdat ja terveet rajat

Jakso 3
3.−5.11.2023   Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen I

Erityisaiheina masennus ja suru

 • Masennuksen monet kasvot ja hädän kohtaaminen
 • Suru – syvän kivun lähde ja elämän voimavara
 • Eri tavoin koettujen tunteiden sanoma ja tehtävä
 • Miten/mikä auttaa kärsivää? Masennuksesta voi toipua

Jakso 4
1.−3.12.2023   Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen II

Erityisaiheina pelko ja ahdistus

 • Terve ja sairas pelko
 • Mikä tukee tervettä minuutta ja turvallisuuden tunnetta
 • Ahdistuksesta vapauteen
 • Kahdeksan pelon voittamiseen ja selviytymiseen auttavaa tekijää

Jakso 5
12.−14.1.2024   Vapauteen Kristus vapautti meidät

 • Mikä sitoo tämän ajan ihmistä? Kuka auttaa? / Vapahtajan palveluksessa
 • Mitä on addiktio? / Mitä erilaisia riippuvuuksia on ja miten riippuvuus kehittyy?
 • Vapautuminen riippuvuuden sitomasta käyttäytymisestä
 • Miten tukea vapautuvaa, ei riippuvuutta
 • Uuteen elämään ja sisältöön

Jakso 6
9.−11.2.2024    Rikas, herkkä seksuaalisuus

 • Naiseus ja miehuus identiteettimme ytimessä
 • Ihana, kipeä seksuaalisuus/miehen ja naisen erilaisuus
 • Avioliitto ja perhe, elämän rikas voima ja haaste
 • Kohti ehyempää ja iloisempaa seksuaalisuutta
 • Seksuaalisten ongelmien kohtaaminen sielunhoidossa/terapiassa

Jakso 7
8.−10.3.2024   Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen

 • Mitä on terve itsetunto? Miksi se on tärkeää?
 • Miten itsetunto kehittyy ja haavoittuu?
 • Mikä tukee tervettä itsetuntoa
 • Jumalan armo vapauttaa arvoon ja tarkoitukseen
 • Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta

Jakso 8
12.−14.4.2024   Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen III

 • Erityisaiheina syyllisyys, häpeä, viha ja katkeruus, rippi
 • Syvien haavojen tunnistaminen, kohtaaminen ja tervehtyminen
 • Aitouden, yhteyden ja pysyvän tuen merkitys vapautumisessa
 • Armon parantava voima / Suuntaviittoja uuteen, ehyempään elämään

Jakso 9
17.−19.5.2024   Paikkani elämässä, paikkani seurakunnassa

 • Seurakunta, Kristuksen ruumis
 • Työntekijöiden, työmuotojen ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus
 • Erilaisina yhdessä/Yhteistyön ja pelisääntöjen merkitys seurakunnassa
 • Armolahjat ja luonnonlahjat – annettu palvelua varten
 • Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö / rohkaisun voima

Jakso 10
16.−18.8.2024   Hengellinen ohjaus

 • Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
 • Hengellisen ohjauksen lähtökohtia ja toimintatapoja
 • Yksilöllinen ja yhteinen matka - Jeesus kohtaa ihmisen
 • Aidolla tasolla koettu yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa

Jakso 11
13.−15.9.2024  Inhimillinen ja hengellinen kasvu

 • Hengellinen kasvu
 • Juuret Jumalan rakkaudessa
 • Uskon olemus, kehitys ja kasvu
 • Jumalan seurakunta armon ja kasvun yhteisönä
 • Terveet rajat ja henkilökohtaisten voimavarojen löytäminen

Jakso 12
11.−13.10.2024   Kutsumus elämän voimavarana

 • Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
 • Kutsumus elämän voimavarana
 • Miten kutsumuksensa voi löytää
 • Ajetusta kutsutuksi / kipeän yliminän siteistä evankeliumin vapauttamaan omaantuntoon

Jakso 13
1.-3.11.2024   Auttajan persoona, varjo ja jumalakuva

 • Auttajan persoona työvälineenä
 • Auttajan varjo ja sen kohtaaminen
 • Sielunhoidon ja auttamisen eettiset kysymykset
 • Itsetuntemus ja sen merkitys
 • Oma usko ja jumalakuva, jumalakuvan merkitys
 • Epäterve uskonnollisuus, vääristynyt jumalakuva

Jakso 14
13.−15.12.2024   Monta näkökulmaa ihmiseen ja auttamiseen

 • Erilaisen avuntarpeen tunnistamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta
 • Sielunhoidon erityinen paikka ja anti auttamisen kentässä
 • Lähtökohtana lähimmäisen todellinen tilanne
 • Koulutuksen päätösjuhla

 Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin välttämättömiin muutoksiin.

Alkaa

8.9.2023

Päättyy

15.12.2024

Laajuus

30 op, 14 lähijaksoa