« Takaisin

Kirjallisuusterapian menetelmiä työhön -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja, joka ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutuksen käytyään osallistuja

 • tuntee kirjallisuusterapian perusteet ja prosessin
 • on tutustunut monipuolisesti kirjallisuusterapian lukemisen ja kirjoittamisen menetelmiin ja sovellusalueisiin
 • osaa soveltaa työssään kirjallisuusterapian menetelmiä niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden suuntaisesti
 • osaa työskennellä tavoitteellisesti valiten menetelmät tavoitteiden pohjalta
 • osaa valita asiakkaalleen/ryhmälleen sopivaa aineistoa 
 • antaa tilaa asiakkaan prosessille turvallisena rinnallakulkijana
 • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen perusteet
 • osaa ohjata dialogisesti ja voimavarakeskeisesti auttaen asiakasta ammentamaan omista voimavaroistaan
 • osaa huolehtia omasta jaksamisestaan 
 • osaa havainnoida ja reflektoida omaa toimintaansa ohjaajana: tuntee omat vahvuutensa ja haasteensa omassa työssään kirjallisuusterapiaohjauksessa ja osaa käyttää persoonaansa työssään
 • osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa muun lisäavun piiriin

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kasvatus- tai kirjastoalalla työskenteleville, seurakuntien ohjaus- tai neuvontatyössä sekä sielunhoitotyössä toimiville henkilöille. Kirjallisuusterapiaan liitetään koulutuksessa käsitteet hyvinvointi, voimaantuminen sekä hengellinen matkakumppanuus ja koulutusta annetaan kristillisessä viitekehyksessä. 

Koulutusmuoto

Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä. Lähiopetusjaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14. Ne sisältävät luentoja, menetelmällisiä harjoituksia, kasvuryhmään osallistumista sekä oman ryhmän ohjaamiseen liittyvää työnohjauksellista vertaistukea. Lähiopiskelujaksoihin osallistuminen on välttämätöntä.

Etäopiskelutehtäviin kuuluu alan kirjallisuuteen tutustumista, kaksi kaunokirjallisuustehtävää, oppimispäiväkirjan pitämistä sekä lopputyö. Lisäksi kukin opiskelija ohjaa koulutuksen aikana ryhmää (tai yksilöasiakasta) kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.

Kouluttajat

Koulutuksen suunnittelusta, kasvuryhmien ohjaamisesta sekä valtaosin opetuksesta vastaavat

 • Satu Nieminen, toimintaterapeutti M Sc, ammatillinen opettaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja
 • Hanna Sulander, KM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja ja luova uniohjaaja ®

satu nieminen kirjallisuus terapia koulutus perheniemen opisto2   hanna sulander kirjallisuus terapia koulutus perhenimen opisto

Satu ja Hanna ovat kouluttaneet yhdessä kirjallisuusterapiaohjaajia noin kymmenen vuoden ajan. Heillä on vahva ammattitaito niin ohjaamiseen kuin kouluttamiseen ja heidän innostavuuttaan on kiitelty vuosien varrella runsaasti. Lisäksi mukana on vierailevia kouluttajia. 

Lähiopetusjaksojen sisällöt ja aikataulut

 1. 6.–8.9.2024
  Koulutuksen aloitus ja kirjallisuusterapian perusteita 1
 2. 27.–29.9.2024
  Kirjallisuuterapian perusteita 2
 3. 25.–27.10.2024
  Ohjaaminen ja ryhmäprosessit
 4. 22.–24.11.2024
  Kirjoittaminen elämänkaarella
 5. 3.–5.1.2025
  Mielen hyvinvointi ja voimauttava kirjoittaminen
 6. 24.–26.1. 2025
  Dialogisuus ja hengellinen matkakumppanuus
 7. 21.–23.2.2025
  Luovuuden ja unien mahdollisuudet
 8. 21.–23.3.2025
  Voimavarat ja ratkaisut, työhyvinvointi
 9. 25.–27.4.2025
  Narratiivisuus
 10. 23.–25.5.2025
  Päätösjakso: Lopputöiden esittely ja oma ohjaajuus

Hae koulutukseen 1.7.2024 mennessä!

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 1.7. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun Perheniemen opistolle  sunnuntaina 4.8. klo 13 alkaen. Haastatteluun osallistuminen on välttämätöntä.

Hinnat/koulutusjakso

 • Opetus 205 €
 • Täysihoitopaketti 97 €, sis. majoituksen 2 hh ja ruokailut
 • 1 hh varattavissa 40  € lisämaksusta (varausjärjestyksessä)
 • Ruokailupaketti ei-majoittuville 34 €, sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit

Koulutuskustannukset laskutetaan erissä ennen jokaista koulutusjaksoa.

Tiedustelut

Pidätämme oikeudet mahdollisiin välttämättömiin muutoksiin.

Alkaa

6.9.2024

Päättyy

25.5.2025

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä