« Takaisin

Maanmuuttajat -kutsumuspohjainen johtajakoulu

Syyskuussa 2021 starttaa uudenlainen johtamiskoulutus: Maanmuuttajat. Se tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan johtajuuteen sekä yhteisön, jossa voi kehittyä kristillisenä vaikuttajana ja johtajana.

Maailma ja Jumalan valtakunta tarvitsevat osaavia vaikuttajia ja johtajia, joilla on sydän taivaassa ja jalat maan päällä. Tervetuloa mukaan!

Maanmuuttajat:

 • Pohjautuu Raamattuun ja kristilliseen ihmiskuvaan.
 • Tarjoaa johtamisoppia, joka tukeutuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen.
 • Kutsuu omaa kutsumusta ja vahvuuksia johtamistehtävää tukevaan prosessiin.
 • Ohjaa käyttämän johtamisen työkaluja.
 • Näyttää johtamisen uudet haasteet globaalissa muuttuvassa maailmassa.
 • Mahdollistaa oman kasvun monisukupolvisissa ryhmissä tapahtuvan työskentelyn kautta.
 • Tutustuttaa huippukouluttajiin ja vierailijoihin yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista.
 • Sisältää ohjatun johtamisprosessin.
 • On monimuotokoulutus, jossa lähijaksoja Perheniemen lisäksi Vihdissä ja ulkomailla.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun missiona on Kristukselle ja omalle kutsumukselle antautuneiden muutoksentekijöiden nostaminen ja varustaminen yhteiskunnan eri sektoreille seurakunnista, hengellisiin järjestöihin, politiikkaan, liike-elämää, tieteeseen ja taiteeseen. Kylvämme toivon siemeniä. 

Maanmuuttajat-johtamiskoulun kasvatustavoitteena on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nousevat yksiöllisen arvokkuuden merkityksen korostaminen, koko persoonan monipuolinen kehittyminen, oman äänen ja kutsumuksen vahvistuminen.  Näkemyksemme on, että kasvava ja kehittyvä johtaja sitoutuu oman vaikutusvaltansa kehittämiseen. Se tarkoittaa omien arvolähtökohtien ja visioiden kirkastumista ja syvenemistä. Hän ei toimi vallasta tai asemasta käsin. Selkeytynyt elämännäky inspiroi myös muita kulkemaan saamaan suuntaan. Meille johtajuus merkitsee herkistymistä epäoikeudenmukaisuudelle, köyhyydelle, väkivallalle ja osattomuudelle.

Uskomuksemme on, että johtajia ei synny, niitä tehdään. Johtajaksi kasvetaan valmentautumisen, vastuunkantamisen, vuorovaikutuksen ja elämänkokemuksen kautta.  Kristityltä johtajalta kysytään vankan osaamisen lisäksi luonnetta ja hengellistä kypsyyttä.

Usein ajattelemme, että johtaminen kuuluu vain todella harvoille ja valituille. Tämä ei pidä paikkaansa! Raamattupiirin ohjaaja, lapsiperheen arkea pyörittävät vanhemmat, paikkakunnan nappulaliigan jalkapallojoukkueen kapteeni, nuorisotyöntekijä, pappi, yhtä hyvin kuin liikeyrityksen johtaja tai poliitikko toimivat kukin johtamistehtävissä. Kaikessa tässä kysytään taitoa ja luonnetta. Johtaminen ei ole helppoa, mutta siinä voi kasvaa ja kehittyä. 

Koulutus on monisukupolvinen ja siihen voivat osallistua vaikuttamisesta kiinnostuneet tai siinä jo toimivat opiskelijaikäisistä lähtien. Maanmuuttajat-koulutuksessa huomioidaan osallistujien yksilölliset kysymykset ja koulutustarpeet.

Koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajia toimivat mm.  Jussi Miettinen (TM, yhteisöpedagogi, työnohjaaja, pääsihteeri), Juha Parkkinen (KT, muutoksenohjaaja), Taneli Skyttä (KM, lähetysjohtaja), Riikka Korpinen (psykoterapeutti, työyhteisövalmentaja/muutostoimisto FLOW), Tomi Koho (TM, opiskelijapastori). Hanna Lindberg (KM, apulaislähetysjohtaja). Vierailijoina koulutuksessa on huippukouluttajia yhteiskunnan eri aloilta ja erilaisista kristillisistä taustoista Suomesta ja ulkomailta.

Maanmuuttajat-johtamiskoulun lähijaksoista yhdeksän järjestetään Perheniemen evankelisella opistolla Iitissä ja kolme Enä-Sepän leirikeskuksessa Vihdissä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös kansainväliselle korkean paikan leirille.

KOULUTUKSEN LAAJUUS:

Maanmuuttajat-koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Lähijaksojen osuus on yhteensä 10 opintopistettä (0,83 op/lähijakso). Etäjaksojen osuus on yhteensä 20 opintopistettä (1,8 op/etäjakso) jakautuen seuraavasti:

 • johtamiskokeilut 7 op (2 op + 5 op)
 • luettava kirjallisuus 5 op
 • johtamisfilosofia 3 op
 • muut tehtävät 5 op

LÄHIJAKSOJEN TEEMAT:

Maanmuuttajien koulutuspolussa on neljä vaihetta: muokkaus, juurtuminen, versoaminen ja jatkuva kasvu. Vaiheisiin liittyviä asiakokonaisuuksia käsitellään myös lähijaksojen välillä mm. kirjallisuuden, kasvuryhmissä tapahtuvien johtamiskokeilujen, keskustelujen ja Raamattureflektioiden kautta. Koulutus on luonteeltaan dynaaminen eli siinä huomioidaan opiskelijan ja lähettävän yhteisön erityistarpeet.

I MUOKKAUS

 1.   24.-25.9.2021 Johtajat maanmuuttajina – muutos alkaa meistä (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Minä vaikuttajana ja johtajana – kutsumuspohjaisuus
 • Muutoksen elementit ja oppimistavoitteiden määrittely
 • Kristillisen johtajuuden dimensiot
 • Raamattu, rukous ja uuden luominen
 • Johtajuuden huutavat haasteet maailmassa

2.   29.- 30.10.2021 Foundations – tilaa omalle kasvulle (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Johtajan Jumalasuhde ja johtajaksi kasvaminen
 • kristologia ja antropologia
 • Johtajan identiteetti
 • Jeesus ja palveleva johtajuus
 • Lokaali ja globaali
II JUURTUMINEN

 3 .  3. - 5.12.2021 Discovery – kutsumuksen voima (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Kutsumuksen ulottuvuudet ja johtajuus
 • Unelmat, lahjakkuus, persoonallisuus ja itsetuntemus
 • Karisma - ole paras versio itsestäsi
 • Johtajuuden eri vaikuttamisen kentät
 • Vahvuuskeskeinen johtajuus
 • Ihmisten ja maailman tarpeiden kohtaaminen
 • Raamatun johtajat – monta kutsumusta ja monta tehtävää

 4.  14.-15.1.2022 Itsensä johtaminen kohti unelmia (Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä)

 • Jumalan valtakunnan toimijuus
 • Hyvä on parhaan pahin vihollinen
 • Time management ja priorisointi
 • Kasvun mahdollistajat ja uhkaajat
 • Tukiverkostot kunnossa?
 • Johtajan sisällissota: rikkinäisyys, konfliktit ja stress management

5.  11.-12.2.2022  Johtajana megatrendien keskellä (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Toimintaympäristön analysointi ja johtaminen eri konteksteissa
 • Vääryyden ja olemuksellisen pahan kohtaaminen
 • x, y ja z -sukupolvet ja johtaminen
  • Johtaminen, tekoäly ja robotisaatio
  • Finding God in all things
III VERSOAMINEN

6.  11.-12.3.2022  Maailma tarvitsee esikuvia (Perheniemen evankelinen opisto)

 •    Mallintaminen, esikuvallisuus, vertaiskuvallisuus
 •    Mitä voimme oppia toisilta johtajilta?
 •    Suhteiden rakentaminen ja luottamus 
 •    Vaikuttamistoiminta
 •    Raamatun esikuvat
 •    Vertaisarviointi

7.   22.-24.4.2022 Valloittava yhteisö (Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä)

 • Yhteisön ja tiimien johtaminen kukoistukseen
 • Koutsaus ja mentorointi
 • Ryhmäprosessien eri vaiheet
  • Kolminaisuuden persoonien välinen yhteys mallina kristillisessä johtajuudessa
  • Vapaaehtoisten motivointi ja johtaminen
  • Roolittaminen ja rekrytointi

8.   20.-21.5.2022 Vuorovaikutus ja viestintä (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Osaanko puhua, niin että kuuntelen?
 • Elävä kirje - sanaton viestintä
 • Jeesus – lihaksi tullut Jumalan sana
 • Dialogisuus
 • Some ja uusmedia
 • Prosessien fasilitointi
 • Organisaatio ja kriisiviestintä
 • Viestinnän etiikka: esim. feedback
IV JATKUVA KASVU

9.   26.-27.8.2022 Muutoksen johtaminen (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Näky, jonka voimme juostessakin lukea
  • Johtajan strategiset työkalut: missio, visio, arvot
  • Governance
  • Hengellisen prosessin johtaminen
  • Oppiva organisaatio

10.  23.-24.9.2022 Erikoisteemat (Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä)

 • Kumppanuus ja verkostointi
 • Johtajuus, luovuus ja taide
 • Talous ja varainhankinta
 • Koulutus
 • tarpeista nousseita teemoja

 11. 28.-29.10.2022 My story (Perheniemen evankelinen opisto)

 • Johtajuuteni käyttöteoria, filosofia ja teologia

12. 25.-26.11.2022 Johtajat maanmuuttajana (Perheniemen evankelinen opisto)

 •   Johtajan Inspiraatio ja jatkuva oppiminen
 •    Pyhän Hengen täytys ja voima
 •    Muutosprojekti, -prosessi ja -liike.

 13.   Johtajuusmatka – ajankohta sovitaan koulutuksen alettua (Perheniemen evankelinen opisto)

 

PÄÄSYVAATIMUKSET MAANMUUTTAJAT-JOHTAMISKOULUUN:

- olet sitoutunut kunnioittamaan Jeesusta ja edistämään Hänen valtakuntaansa
- olet osoittanut kristillistä uskoa käytännön elämässäsi
- sinulla on tarvittava johtajuuspotentiaali ja motivaatio kehittyä palvelevan johtamisen taidoissa
- sinulla on näkemystä ja intohimoa muuttaa yhteisösi toimintaa konkreettisilla projekteilla
- sinulla on avoimuutta heittäytyä prosessiin
- haluat kehittyä kommunikoijana
- sinulla on yhteisösi johdon tuki osallistua johtajakouluun ja säännöllisiä esirukoilijoita tukenasi
- haluat olla tukemassa muiden johtajakoulun opiskelijoiden hengellistä kasvua ja palvelevan  johtamisen oppimista
- haluat johtajakoulun jälkeen edelleen kehittää yhteisösi toimintaa

 

HAKU KOULUTUKSEEN:

Koulutus on alkamassa! Vielä on joitakin paikkoja vapaana ja voit hakea tällä sivulla kohdassa "Lähetä hakemus/ilmoittautuminen tästä".  Hakemukseen liitetään kirjallinen suositus seurakunnan tai kristillisen yhteisön vastuunkantajalta.

Lisätietoja voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com.
Löydät lisätietoa koulutuksesta myös sen omalta erilliseltä sivustolta.

Koulutuksen sisältöön liittyviä lisätietoja voit kysyä Jussi Miettiseltä jussi.miettinen@opko.fi.

 

KUSTANNUKSET:

Opetus: 165 €/lähijakso
Kun samasta seurakunnasta/yhteisöstä tulee kaksi opiskelijaa, alennus opetusmaksusta -10 %, jos kolme tai useampia, alennus -15 %.  Lähijaksojen hintaan sisältyy myös jaksojen välissä tapahtuva ohjattu opiskelu.
(Jos osallistuu koulutukseen etänä, maksu on sama kuin lähiopiskelussa mukana oleville.) 

 Majoitus ja ruokailut Perheniemen opistossa:

Kahden päivän lähijaksot:

-        Täysihoito 60 € (sis. majoituksen 2 hh omin liinavaattein ja kaikki ateriat)
-        Ateriapaketti ei-majoittuville 29 € (sis. aloituskahvi/-tee, lounaat, päiväjuomat ja päivällisen).

Kolmen päivän lähijaksot: 

-       Täysihoito 85 € (sis. majoituksen 2 hh omin liinavaattein ja kaikki ateriat)
-       Ateriapaketti ei-majoittuville 47 € (sis. aloituskahvi/-tee, lounaat, päiväjuomat ja päivälliset).

Majoitus ja ruokailut Enä-Sepän leirikeskuksessa:

-       Täysihoito kahden päivän jaksot 69 €
-       Täysihoito kolmen päivän jakso 120 €

 Lisäksi tulee ulkomailla toteutettavan leirin kustannukset.

 Voit tiedustella stipendejä OPKOlta ja Kylväjältä. 

Yhteistyökumppanina SEA - Suomen Evankelinen Allianssi

SEA logo suomen evankelinen allianssi

Alkaa

24.9.2021

Päättyy

1.1.2023

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä