« Takaisin

VIRTAPAIKKA-ryhmä

VIRTAPAIKKA-ryhmä on tarkoitettu mm. hoito-, sosiaali- ja diakonia-alalla ihmissuhdetyötä tekeville tai siihen valmistuville tueksi työssä jaksamiseen, työn ilon säilyttämiseen sekä haastaviin asiakaskohtaamisiin. Tavoitteena on, että ryhmän aikana sen jäsenet saavat kasvaa sekä yksilönä että ryhmänä. Virtapaikka tarkoittaa vesistön kohtaa, jossa vesi selvästi virtaa.

VIRTAPAIKKA-ryhmässä emme vain puhu. Työskentelemme psykodraaman menetelmiä ja lähestymistapoja käyttäen. Tutkimme toiminnallisesti eri ulottuvuuksia ihmissuhdetyössä. Tarkastelemme vuorovaikutusta, asenteita, arvoja ja odotuksia sekä jaksamista kuormittavia ja vahvistavia tekijöitä. Toiminnallinen työskentely vahvistaa kokemuksellista ymmärtämistä, tunteiden tunnistamista ja jaksamista tukevien näkökulmien löytämistä. Ryhmässä sitoudumme luottamuksellisuuteen, toistemme kunnioittamiseen sekä työskentelyyn osallistumiseen koko prosessin ajan.

Ryhmän ohjaajana toimii TT, LL, pall.lääk. erityispät. Kati-Pupita Mattila, joka on valmistumassa psykodraamaohjaajaksi Helsingin psykodraamainstituutista. Kati-Pupita Mattila on toiminut yli seitsemän vuotta saattohoidon erityisyksikön lääkärinä. Hän on aiemmin työskennellyt mm. lastensuojelussa, seurakunnassa, päihdehuollon järjestössä ja mielenterveystyössä. Hän on kirjoittanut useita kirjoja ja lehtiartikkeleita sekä yli kahdenkymmenen vuoden ajan kouluttanut mm. arvostavasta kohtaamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä, lasten vahvistavasta kohtaamisesta sekä saattohoidon teemoista.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa kahden viikon välein 16.2.-22.6.22 keskiviikkoisin klo 13:00-16:15 sisältäen lyhyen tauon.

Ryhmään otetaan 5-10 henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy varapaikkojenkin täytyttyä, mutta viimeistään 12.12.21. Ryhmänohjaaja haastattelee kunkin ilmoittautuneen etäyhteydellä. Haastattelut järjestetään whatsapp-videopuheluina keskiviikkoina  3.11. klo 12-16, lauantaina 27.11. klo 12-16, keskiviikkona 15.12. klo 12-16  tai ryhmänohjaajan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Haastattelu kestää n. 30 min. Sen jälkeen vahvistetaan osallistuminen ryhmään.

 Ilmoittautuminen verkkosivun kohdassa "Ilmoittaudu tästä".

 Ryhmäprosessin hinta on 300 €.

Lisätietoja sähköpostilla: kati-pupita.mattila@fimnet.fi

Alkaa

Päättyy

Hinta

300 €

Laajuus

10 ryhmätapaamista kahden viikon välein

Lähetä ilmoittautuminen tästä