« Takaisin

Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon koulutus

Kattava sielunhoidon peruskoulutus syventää tietoja ja antaa valmiuksia erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamiseen ja tukemiseen. Koulutus on tarkoitettu täydentäväksi ammatilliseksi koulutukseksi jo ihmissuhdeammatissa toimiville sekä heille, jotka vapaaehtoisina vierelläkulkijoina palvelevat lähimmäisiään. Koulutus mahdollistaa myös aiheiden omakohtaisen prosessoinnin ja tukee näin opiskelijan henkilökohtaista rakentumista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 14 lähijaksoa Perheniemen opistolla. Lähijaksot toteutetaan viikonloppuisin, joten koulutus soveltuu hyvin myös työssäkäyville. Lähijaksojen välillä opiskelu jatkuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta. Jokainen koulutusjakso sisältää 15 tuntia opetusta. Jaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii TM, pastori, sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja Petri Välimäki. Kurssivastaavana toimii palvelusihteeri Marianne Välimäki.

Lisäksi kouluttajina toimii monia evankelioinnin ja ihmisten kohtaamisen kokeneita asiantuntijoita:

Pirjo Alajoki, FM, psykologi
Outi Apell, TM, pappi
Salme Blomster, terapeutti, kirjailija
Hanna Ekola, TM, laulaja, kirjailija
Anneli Hankkio, päihdetyöntekijä
Markku Ojanen, psykologian professori
Anna-Liisa Valtavaara, TM, kirjailija
Tino Varjola, pastori, diakoni
Tarja Vilppola, Master of Arts in Psychotherapy (IPSICC/IATA, Tanska)
kätilö, seksuaaliterapeutti, sielunhoitoterapeutti

Haku koulutukseen:

Koulutus on alkamassa! Joitakin paikkoja on vielä vapaana, ja hakuaikaa jatkettu. HAE  NYT!  Hakulomake on tällä tällä sivulla kohdassa "Lähetä hakemus/ilmoittautuminen tästä" Voit hakea myös tulostettavalla  hakulomakkeella.

Hinta/viikonloppujakso:

Opetus 128 €
Täysihoito 74 € (sis. ruokailut ja majoituksen 2 hh omin lakanoin)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 27 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain.
Lisätietoja voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com.

Viikonloppujen sisällöt:

Jakso 1
10.-12.9.2021 Kohti ehyempää elämää

 • Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa
 • Armon ja yhteyden parantava voima
 • Agape-rakkaus ihmisen kohtaamisen lähtökohtana ja sisältönä
 • Kriisiterapian perusteet/ Kriisi – uhka ja mahdollisuus

Jakso 2
22.-24.10.2021 Parantava kohtaaminen

 • Kristillisen sielunhoidon erityispiirteet
 • Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen kohtaamisen lähtökohtana
 • Lyhyt- ja pitkäkestoinen sielunhoito
 • Auttamisen lähtökohdat ja terveet rajat / itsestä huolehtiminen

Jakso 3
26.-28.11.2021 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen

 • Erityisaiheina pelko ja ahdistus
 • Terve ja sairas pelko
 • Mikä tukee tervettä minuutta ja turvallisuuden tunnetta
 • Kun sisin on haavoittunut ja pelko varjostaa elämää
 • Ahdistuksesta vapauteen
 • Kahdeksan pelon voittamiseen ja selviytymiseen auttavaa tekijää

Jakso 4
7. - 9.1.2022 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen

 • Erityisaiheina masennus ja suru
 • Masennuksen monet kasvot ja hädän kohtaaminen
 • Suru – syvän kivun lähde ja elämän voimavara
 • Eri tavoin koettujen tunteiden sanoma ja tehtävä
 • Miten/mikä auttaa kärsivää? Masennuksesta voi toipua

Jakso 5
4.-6.2. 2022 Vapauteen Kristus vapautti meidät

 • Mikä sitoo tämän ajan ihmistä? Kuka auttaa? / Vapahtajan palveluksessa
 • Mitä on addiktio? / Mitä erilaisia riippuvuuksia on ja miten riippuvuus kehittyy?
 • Vapautuminen riippuvuuden sitomasta käyttäytymisestä
 • Miten tukea vapautuvaa, ei riippuvuutta
 • Uuteen elämään ja sisältöön

Jakso 6
25.-27.2.2022 Rikkaaseen, terveeseen seksuaalisuuteen

 • Naiseus ja miehuus identiteettimme ytimessä
 • Ihana, kipeä seksuaalisuus/miehen ja naisen erilaisuus
 • Avioliitto ja perhe, elämän rikas voima ja haaste
 • Kohti ehyempää ja iloisempaa seksuaalisuutta
 • Seksuaalisten ongelmien kohtaaminen sielunhoidossa/terapiassa

Jakso 7
25.-27.3.2022 Haavoittuneen itsetunnon tervehtyminen

 • Mitä on terve itsetunto? Miksi se on tärkeää?
 • Miten itsetunto kehittyy ja haavoittuu?
 • Mikä tukee tervettä itsetuntoa
 • Jumalan armo vapauttaa arvoon ja tarkoitukseen
 • Itsetunnon monta tasoa ja ulottuvuutta

Jakso 8
22.-24.4.2022 Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen

 • Erityisaiheina syyllisyys, häpeä, viha ja katkeruus, rippi
 • Syvien haavojen tunnistaminen, kohtaaminen ja tervehtyminen
 • Aitouden, yhteyden ja pysyvän tuen merkitys vapautumisessa
 • Armon parantava voima / Suuntaviittoja uuteen, ehyempään elämään

Jakso 9
20.-22.5.2022 Paikkani elämässä, paikkani seurakunnassa

 • Seurakunta, Kristuksen ruumis
 • Työntekijöiden, työmuotojen ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus
 • Erilaisina yhdessä/Yhteistyön ja pelisääntöjen merkitys seurakunnassa
 • Armolahjat ja luonnonlahjat – annettu palvelua varten
 • Henkilökohtaisten lahjojen löytäminen ja käyttö
 • Seurakunnan yhteinen tehtävä: Paikkani evankeliumin palveluksessa

Jakso 10
19.-21.8.2022 Hengellinen ohjaus

 • Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
 • Hengellisen ohjauksen lähtökohtia ja toimintatapoja
 • Yksilöllinen ja yhteinen matka - Jeesus kohtaa ihmisen
 • Aidolla tasolla koettu yhteys Jumalan ja ihmisten kanssa

Jakso 11
16.-18.9.2022 Inhimillinen ja hengellinen kasvu

 • Hengellinen kasvu
 • Juuret Jumalan rakkaudessa
 • Uskon olemus, kehitys ja kasvu
 • Jumalan seurakunta armon ja kasvun yhteisönä
 • Terveet rajat ja henkilökohtaisten voimavarojen löytäminen
 • Ryhmän tuen merkitys eheytymiselle

Jakso 12
14.-16.10.2022 Kutsumus elämän voimavarana

 • Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
 • Kutsumus elämän voimavarana
 • Miten kutsumuksensa voi löytää
 • Ajetusta kutsutuksi / kipeän yliminän siteistä evankeliumin vapauttamaan omaantuntoon

Jakso 13
11.-13.11.2022 Auttajan persoona, varjo ja jumalakuva

 • Auttajan persoona työvälineenä
 • Auttajan varjo ja sen kohtaaminen
 • Sielunhoidon ja auttamisen eettiset kysymykset
 • Itsetuntemus ja sen merkitys
 • Oma usko ja jumalakuva, jumalakuvan merkitys
 • Epäterve uskonnollisuus, vääristynyt jumalakuva

Jakso 14
9.-11.12.2022 Monta näkökulmaa ihmiseen ja auttamiseen

 • Erilaisen avuntarpeen tunnistamisesta ja eteenpäin ohjaamisesta
 • Mikä tukee sielunhoidollista palvelua tekevää itseään?
 • Koulutuksen päätösjuhla

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Alkaa

12.9.2021

Päättyy

11.12.2022

Laajuus

30 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä