« Takaisin

Psykologian perusopinnot (25 op, Jyväskylän yliopisto)

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Psykologinen tieto antaa työkaluja monille eri elämänalueille lapsuudesta vanhuuteen.

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisesti niistä hyötyvät ihmisläheistä työtä tekevät eri alojen ammattilaiset.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta Jyväskylän yliopiston opintosuunnitelman mukaisesti:
• PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op
• PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op
• PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
• PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op
• PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op

Katso tarkemmat tiedot opintojaksojen sisällöistä, kirjallisuudesta ja suoritustavoista täältä.

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla Jyväskylän yliopiston ryhmänohjausmallin mukaisesti. Malli perustuu läpi opiskeluprosessin tuettuun ryhmänohjaukseen, jota yksilöohjaus täydentää. Akateemisten opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan suunnitellusti, ja opiskelussa hyödynnetään ryhmän tukea. Ryhmänohjausmallissa ryhmä etenee etukäteen sovitussa aikataulussa ja sovituilla suoritustavoilla.

Ryhmänohjaus pidetään perjantaisin klo 18.00 - 20.30 ja lauantaisin klo 9.00 - 16.00 seuraavina päivinä:
Aloitus + PSYP110     11. - 12.10.2019,  25.-26.10.2019,  8.-9.11.2019 
PSYP130     22.-23.11.2019, 17.-19.1.2020                      
PSYP201     31.1.-1.2.2020, 14.-15.2.2020                      
PSYP121    13.-14.3.2020, 24.-25.4.2020                    
PSYP140     ryhmänohjausajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.                

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Ilmoittautuminen 
Koulutus on peruttu. 

Hinta:
Psykologian perusopintojen kokonaisuuteen ilmoittautuneille 90 €/kaksipäiväinen koulutusjakso, sisältää 11 jaksoa, hinta yhteensä 990 €. Laskutetaan opintojaksoittain.

Täysihoito 40 €/kaksipäiväinen koulutusjakso (sis. majoitus 2-3 hh omin lakanoin sekä ruokailut)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 17 €/koulutusjakso (sis. aloituskeiton, lauantain lounaan ja päiväjuoman)

Tiedustelut Perheniemen opiston toimistoon puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com.

Alkaa

Päättyy

Laajuus

25 op