« Takaisin

Yhteisöhautomo

Yhteisöhautomo on uusille jumalanpalvelusyhteisöille tarkoitettu kahden vuoden valmennusprosessi, joka antaa käytännönläheistä opastusta yhteisön rakentamiseen. Se soveltuu sekä täysin uusille jumalanpalvelusyhteisöille että jo olemassa olevalle tietyn yhteisön messulle, josta halutaan kehittää aiempaa yhteisöllisempi.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisönrakentamisen viittä perusprosessia käytännön seurakuntaelämässä. Hän osaa luoda yhteisölle johtavat ajatukset sekä soveltaa niitä käytännön johtamisessa. Hän ymmärtää, miten osallisuuden kokemus ihmisissä syntyy ja kykenee luomaan vapaaehtoisuutta ja luovuutta ruokkivan kulttuurin ja käytänteet. Hän tunnistaa ihmisten johtajuuspotentiaalia ja osaa valmentaa uusia johtajia. Hän osaa myös rakentaa yhteisön, joka ei käperry itseensä vaan tavoittaa koko ajan uusia ihmisiä sekä auttaa heitä kasvamaan hengellisesti.

Yhteisöhautomo perustuu osittain kansainväliseen M4-menetelmään. Yhteisöhautomo etsii vastauksia esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin:
* Kuka on sopiva yhteisön perustajaksi?
* Miten uusi yhteisö syntyy?
* Miten otamme ihmiset mukaan ja miten syntyy osallisuuden kokemus?
* Miten vahvistamme seurakuntalaisten hengellisen kasvun prosessia?
* Miten toteutamme Jumalan missiota maailmassa?
* Miten kasvatamme yhteisöä valtuuttavan johtajuuden kautta?

Koulutus alkaa keväällä 2020 ja lähijaksot toteutetaan Perheniemen opistolla seuraavasti:
13.-15.3.2020
13.-15.11.2020
12.-14.3.2021
12.-14.11.2021

Lisäksi tulee yhden päivän työntekijätapaaminen elokuussa 2020.

Yhteisöhautomo koostuu kolmesta osasta:
1. Lähijaksot (yhteensä kuusi)
2. Mentorointi:
- Kokonaisuuteen kuuluu työntekijän ja mentorin tapaamisia noin kerran kuukaudessa joko paikan päällä tai puhelimitse. Mentorit tulevat kouluttajan puolesta.
3. Väliajan tehtävät ja kirjallisuus:
- Lähijaksojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kirjallisuuden lukemista. Kurssikirjana on Timo Pöyhösen Yhteisöjen kirkko (Karas-sana 2019). Muun kirjallisuuden kurssilaiset valitsevat oman kiinnostuksensa mukaan.

Orientaatio syksyllä 2019
Orientaatiossa käymme läpi, mitä yhteisön perustaminen vaatii ja autamme sinua tunnistamaan, voisiko se olla sinun tehtäväsi. Orientaatioon osallistuneet ovat tiimeineen etusijalla Yhteisöhautomon osallistujia valittaessa, mutta viikonloppuun osallistuminen ei vielä sido Yhteisöhautomo-prosessiin. Koulutukseen osallistutaan pääosin tiimeinä, joihin kuuluu 1-2 työntekijää sekä 1-4 seurakuntalaista. 

Orientaatiojakso, joka on tarkoitettu vain työntekijöille, maksaa 30 euroa / osallistuja (ilman ruokailuja ja majoitusta). Orientaatiomaksu suoritetaan erikseen Hengen uudistus kirkossamme ry:lle.

Koulutukseen voi tulla tutustumaan orientaatiojaksoilla syksyllä 2019 seuraavasti: 20.-21.10.2019 Helsingissä tai 1.-2.11.2019 Oulussa (valitse jompikumpi). Orientaatiossa käydään läpi tulevan koulutuksen perusteita ja tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen arviointikeskusteluun omista vahvuuksista yhteisön perustajana. Lopullisen päätöksen koulutukseen osallistumisesta voi tehdä orientaation jälkeen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hengen uudistus kirkossamme ry:n kanssa.

Sisältöä koskevat tiedustelut: Timo Pöyhönen timo@hengenuudistus.fi 0469217595

Käytännön järjestelyjä Perheniemessä koskevat tiedustelut opisto@perheniemi.com tai p. 05 7574 100.

Osallistumismaksu: 300€ / lähijakso Perheniemessä / tiimi
Täysihoito: 82 €/henkilö / jakso

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on päättynyt ja koulutus on käynnissä.

Alkaa

13.3.2020

Päättyy

14.11.2021

Laajuus

5 op