« Takaisin

Paimen rohkaisijana - palvelevan ja rohkaisevan johtajuuden koulutus

Hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen kannattaa, sillä se on korvaamattoman arvokas voimavara, joka tekee motivoituneesti hyvää työtä ja saa aikaan hyvää tulosta.

Paimen rohkaisijana -johtajuuskoulutuksessa paneudumme seurakunnan tai kristillisen yhteisön varustamiseen tarkoituskeskeisestä, kokonaisuutta rakentavasta sekä jokaista yksilöä arvostavasta näkökulmasta. Koulutus antaa varustuksen, jolla voi määrätietoisesti rakentaa yhteistyötä, kasvattaa motivaatiota sekä vaalia hyvää henkeä ja avointa ilmapiiriä.

Koulutuksen tavoite on lisätä kristillisten työyhteisöjen hyvinvointia lisäämällä työntekijöiden välistä luottamusta, avoimuutta ja keskinäistä kunnioitusta. Tuloksena on  seurakunta tai kristillinen yhteisö, joka toteuttaa Jumalan sille uskomaa tehtävää siten, että kaikki jäsenet, myös hieman epävarmemmat, voivat rohkaistua osallistumaan ja saavat kokea oman osuutensa arvokkaana mahdollisuutena. 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi eri työmuotojen ja pienryhmien vastaaville kuten tiimivetäjille ja esimiehille sekä pastoreille ja palvelutehtävää suunnitteleville. Koulutus palvelee myös uuden toimintamuodon käynnistämisessä. 

Monimuotokoulutus, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua

Koulutukseen sisältyy seitsemän kahden päivän lähijaksoa Perheniemen opistolla. Kukin jakso sisältää 11 tuntia opetusta. Torstaisin opetusta on klo 13.00–20.00 ja perjantaisin klo 9.00–14.00. 
Lähijaksojen välillä opiskelu etenee aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta. 

Opettajat

Kouluttajina toimivat useat johtamisen, esimiestyön sekä työyhteisöjen ja koulutusten vahvat asiantuntijat:

 • Juha Parkkinen on KT ja yliopistonopettaja, jonka erityisaloina ovat johtamisen, ohjaamisen ja pedagogiikan filosofiset perusteet.
 • Timo Pokki on TT, dos. ja kirkkoherra ja toiminut johtajana Lahden Diakonialaitoksessa.
 • Taina Savolainen on johtamisen professori, luottamuksen ja johtajuuden/esimiestyön asiantuntija, tutkija ja luottamuskouluttaja työpaikoilla. 
 • Mika Tuovinen on TM, pastori ja Mission Europen toiminnanjohtaja. Aiemmin hän on toiminut Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen johtajana.
 • Petri Välimäki on TM, pastori ja sielunhoidollisten ja varustavien aineiden kouluttaja. Hän on aiemmin toiminut valtakunnallisen kriisipalvelun johtajana sekä Perheniemen opiston rehtorina.

Lähijaksojen sisällöt ja ajankohdat

1. jakso 19.–20.10.2023
Jumalan seurakunta/kristillinen yhteisö lohdun ja rakentumisen yhteytenä

 • Jumalan antama tehtävä seurakunnalle ja mahdollisuudet jokaiselle seurakuntalaiselle
 • Jokainen on arvokas ja tärkeä
 • Arvot ja luottamus palvelevan johtajuuden ytimessä
 • Nykyisen palvelutehtävän kuvaus ja hahmottaminen paimenuuden näkökulmasta sekä alustava visio tulevaan ja toivottuun tilanteeseen
 • Lähitiimien muodostaminen

2. jakso 30.11.–1.12.2023
Kristillisen paimenuuden erityispiirteet

 • Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen ja kohtaamisen ja seurakunnan varustamisen lähtökohtana
 • Mikä on paimenen rooli, mikä ei?
 • Seurakunnan kokonaisuudesta huolehtiminen
 • Seurakunnan yleinen sielunhoidollinen ilmapiiri
 • Terveet rajat ja itsestä huolehtiminen
 • Mikä tukee paimenta? 

3. jakso 11.–12.1.2024
Seurakunnan kutsumus, paimenen kutsumus ja seurakuntalaisen kutsumus

 • Seurakunta, Kristuksen ruumis, jossa jokainen jäsen on arvokas
 • Armolahjat ja luonnonlahjat – seurakunnan ja yksilön erityiset voimavarat
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, osa 1
 • Keskinäinen rohkaisu ja kasvua edistävä paimenuus
 • Lähitiimi rohkaisijana

4. jakso 15.–16.2.2024
Tasapainoinen, vastuullinen ja rakentava hengellinen ohjaus/tukeminen

 • Rakkauden palvelua seurakunnan ja lähimmäisen parhaaksi
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, osa 2
 • Terveen harkinnan, koettelun ja arvioinnin merkitys  
 • Tasapainoisen hengellisen palvelun eettiset lähtökohdat  

5. jakso 4.–5.4.2024
Ainutlaatuinen ja yksilöllinen kutsumus

 • Kutsumus elämän voimavarana
 • Miten kutsumuksensa voi löytää?
 • Rohkaisevan ilmapiirin terapeuttinen ja käytännöllinen merkitys  
 • Luottamus johtajuuden taitona ja voimavarana, osa 3
 • Henkilökohtaisen kutsumuksen integroituminen yhteiseksi hyväksi

6. jakso 9.–10.5.2024
Tämä aarre on meillä saviastioissa

 • Mikä tukee silloin, kun ihmisen itsetunto on syvästi haavoittunut?
 • Itsetunnon monta tasoa
 • Miksi itsetunto on tärkeä ja miten sitä voi tukea?
 • Yhteisen näyn ja kunkin yksilön motivaation merkitys
 • Joukkueen johtaminen
 • Terveet rajat ja yhteistyötä tukevat pelisäännöt
 • Lähitiimi vahvistajana 

7. jakso 30.–31.5.2024
Paimen johtajana tukee, rohkaisee ja kannustaa

 • Johtaja uskoo yhteiseen asiaan ja jokaisen yksilön tärkeään merkitykseen
 • Hyvän kommunikaation voima
 • Rakentava haasteiden kohtaaminen
 • Katse eteenpäin, käytännön tavoitteet tässä ja nyt
 • Lähitiimi tukena
 • Perimmäinen voimavara - paimen ylimmäisen Paimenen palveluksessa!

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voi kysyä Petri Välimäeltä, petri.valimaki@perheniemi.com tai p. 0400 887 227.

Hae koulutukseen viimeistään 2.10.

Koulutukseen haetaan 2.10. mennessä sähköisellä hakulomakkeella tai lomakkeella, jona saat toimistolta, soittamalla p. 05 7574 100 tai sähköpostilla: opisto@perheniemi.com. Toimistosta saat myös lisätietoja.

Hinta/koulutusjakso

 • Opetus 138 €
 • Täysihoito 59 € (sis. kaikki ruokailut aloituslounaasta päätöskahviin/-teehen sekä majoituksen 2 hh omin lakanoin)
 • Yhden hengen huone varattavissa 19 euron lisämaksusta.
 • Ruokailupaketti ei-majoittuville 24 € (sis. lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus laskutetaan jaksoittain ennen jokaista jaksoa.   

Lisätietoja voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden välttämättömiin muutoksiin.

Alkaa

19.10.2023

Päättyy

31.5.2024

Laajuus

12 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä