« Takaisin

Paimen Johtajana - palvelevan ja rohkaisevan johtajuuden koulutus

Paimen johtajana -monimuotokoulutuksessa paneudutaan seurakunnan ja kristillisten yhteisöjen johtamiseen tarkoituskeskeisestä, kokonaisuutta rakentavasta sekä yksilöä varustavasta näkökulmasta. Koulutuksen näkynä on elävä seurakunta tai kristillinen yhteisö, joka rohkeasti toteuttaa Jumalan sille uskomaa tehtävää. Tässä näyssä myös seurakunnan jäsenet voimaantuvat osallistumaan, kokemaan oman osuutensa arvokkaana mahdollisuutena ja saavat iloa omien lahjojensa käytöstä.

Koulutus sopii erinomaisesti muun muassa pastoreille ja pastorin tehtävään valmistautuville sekä eri työmuotojen ja pienryhmien vastaaville tai uuden työmuodon aloittamista suunnitteleville. Koulutus sopii myös kaikille uutta näkökulmaa omaan johtajuuteensa tai esimiestyöhönsä etsiville.

Koulutukseen sisältyy kahdeksan kahden päivän lähijaksoa Perheniemen opistolla joko keskiviikkona ja torstaina tai torstaina ja perjantaina. Kukin jakso sisältää 11 tuntia opetusta. Jaksojen ensimmäisen koulutuspäivän aikataulu on 13.00-20.00 ja toisen klo 9.00-14.00.

Lähijaksojen välillä opiskelu etenee aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.     

Opettajina toimivat muun muassa:

Tomi Koho, rehtori, TM, pastori

Timo Pokki, kirkkoherra, TT, dos

Taina Savolainen, johtamisen professori, Emerita

Mika Tuovinen, Mission Europen toiminnanjohtaja, TM, pastori

Petri Välimäki, sielunhoidollisten ja varustavien aineiden kouluttaja, TM, pastori

 

Viikonloppujen sisällöt:

1. jakso 17.-18.3.2022 (to-pe)

 • Jumalan seurakunta lohdun, rakentumisen ja rohkaisun yhteisönä
 • Jumalan antama tehtävä seurakunnalle ja mahdollisuudet jokaiselle seurakuntalaiselle
 • Johtajan sitoutuminen, identiteetti ja kasvu – annettu tehtävä ja sydämen valinta
 • Esimiestyö ammattina / Paimenuus ja Jumalan sanan kuvaama johtajuus
 • Nykyisen palvelutehtävän kuvaus ja hahmottaminen paimenuuden ja johtajuuden näkökulmasta sekä alustava visio tulevaan ja toivottuun tilanteeseen
 • Vapaaehtoisuuteen perustuvan palvelun johtaminen

2. jakso 13.-14.4.2022 (ke-to)

 • Kristillisen sielunhoidon ja paimenuuden erityispiirteet
 • Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva lähimmäisen kohtaamisen lähtökohtana
 • Lyhyt- ja pitkäkestoinen sielunhoito / Mikä on paimenen rooli, mikä ei?
 • Seurakunnan kokonaisuudesta huolehtiminen / yleinen sielunhoidollinen ilmapiiri
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, osa 1
 • Terveet rajat ja itsestä huolehtiminen / mikä tukee paimenta?

3. jakso  11.–12.5.2022 (ke-to)

 • Seurakunnan kutsumus, paimenen kutsumus ja seurakuntalaisen kutsumus Seurakunta, Kristuksen ruumis, jossa jokainen jäsen on arvokas
 • Armolahjat ja luonnonlahjat – seurakunnan ja yksilön erityiset voimavarat
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, osa 2
 • Seurakunnan yhteinen tehtävä: Paikkani evankeliumin palveluksessa
 • Keskinäinen rohkaisu ja kasvua edistävä paimenuus

4. jakso 25.-26.8.2022 (to-pe)

 • Hengellinen ohjaus
 • Rakkauden palvelua kokonaisvaltaisen elämän hyväksi
 • Suuntaviittoja rikkaaseen ja terveeseen seurakuntaelämään
 • Terveen harkinnan, koettelun ja arvioinnin merkitys
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, osa 3
 • Tasapainoisen hengellisen palvelun eettiset lähtökohdat  

5. jakso 22.-23.9.2022 (to-pe)

 • Kutsumus elämän voimavarana
 • Elämäntarkoituksen kokemus ja Jumalan suunnitelma
 • Kutsumus elämän voimavarana / Miten kutsumuksensa voi löytää?
 • Rohkaisevan ilmapiirin terapeuttinen ja käytännöllinen merkitys  
 • Henkilökohtaisen kutsumuksen integroituminen yhteiseksi hyväksi

6. jakso 27.–28.10.2022 (to-pe)

 • Tämä aarre on meillä saviastioissa
 • Mikä tukee silloin, kun ihmisen itsetunto on syvästi haavoittunut?
 • Itsetunnon monta tasoa / Miksi itsetunto on tärkeä ja miten sitä voi tukea?
 • Yksi seurakunta – monta haavoittunutta ja samalla arvokasta ihmistä
 • Yhteisen näyn ja kunkin yksilön motivaation merkitys / joukkueen johtaminen
 • Terveet rajat ja yhteistyötä tukevat pelisäännöt

7. jakso 17.–18.11.2022 (to-pe)

 • Rakentava jämäkkyys johtajuuden voimavarana
 • Kumpaa tarvitsemme jämäkkyyttä vai joustavuutta – vai molempia?
 • Tehokas toiminta vai hyvät ihmissuhteet – vai molemmat?
 • Rakentava ja yhdistävä asenne / tunneterve hengellisyys
 • Hyvän kommunikaation haaste ja voima /rakentava ristiriitojen kohtaaminen
 • Mikä meitä yhdistää / mitä tahdomme rakentaa ja palvella?

8. jakso 7.–8.12.2022 (ke-to)

 • Paimen johtajana tukee, rohkaisee ja kannustaa
 • Johtaja uskoo yhteiseen asiaan ja jokaisen yksilön tärkeään merkitykseen
 • Tulevaisuuden vision rakentaminen / käytännön tavoitteet tässä ja nyt
 • Aito välittäminen ja kunnioitus yhdessä luovat onnistumisen ilmapiirin
 • Perimmäinen voimavara - paimen ylimmäisen Paimenen palveluksessa!

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä Petri Välimäeltä

petri.valimaki@perheniemi.com

Koulutukseen haetaan 1.3.2022 mennessä nettisivujen yläosassa olevan linkin kautta kohdasta ”Hae tästä.”

HINNASTO

Kiinteät hinnat/viikonloppujakso

- Opetus 138 €

Majoitusvaihtoehdot

- Täysihoito 58 € (sis. ruokailut ja majoituksen 2 hh omin lakanoin)

- Ruokailupaketti ei-majoittuville 22€ (sis. lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus, jonka yksittäiset osat laskutetaan erikseen ennen jaksoja.

Lisätietoja voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100

tai opisto@perheniemi.com

Alkaa

17.3.2022

Päättyy

8.12.2022

Laajuus

12op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä