« Takaisin

Masennuksen monet kasvot -koulutus masentuneiden auttajille ja läheisille

Masennuksesta on tullut suomalaisten uusi kansantauti, joka koskettaa myös lukuisia masentuneiden läheisiä ja auttajia. Masennuksen monet kasvot -koulutuksessa käsitellään masennuksen ilmenemistä eri näkökulmista sekä etsitään ja tunnistetaan keinoja, joilla masentunutta ihmistä voi auttaa. Myös hengellinen apu otetaan huomioon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa masennuksesta sen eri ilmenemismuodoissaan.  Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijat voivat itse kokea voimaantumista masentuneen auttajina tai vierellä kulkijoina.  

Koulutus on tarkoitettu terveydenhoidon, sosiaalityön ja sielunhoidon parissa toimiville sekä vapaaehtoistyöntekijöille, masentuneiden ihmisten läheisille ja kaikille, jotka haluavat syventää tietojaan masennuksesta, sen tunnistamisesta, oireista ja hoidosta.

Opetusmenetelminä käytetään asiantuntijaluentoja, pienryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoituksia. Lähijaksojen välillä opiskelu tapahtuu aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja erilaisten soveltavien tehtävien sekä omakohtaisen prosessoinnin kautta.

Koulutus rakentuu kahdeksasta viikonloppuisin järjestettävästä koulutusjaksosta, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Koulutusjaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14. Yksittäinen viikonloppu sisältää 15 tuntia opetusta.

Kouluttajina ovat mm.:
Marita Hietala, työterveyspsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja
Satu Orvokki Remes, LI-sielunhoitoterapeutti, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Petri Välimäki, TM, pastori, kirjailija
Aila Lankinen, sosionomi, työnohjaaja, sielunhoitoterapeutti, psykoterapeuttiopiskelija

 Koulutusjaksojen ajankohdat ja aiheet:

 11.-13.3.2022
Moni-ilmeinen masennus

 • Masennuksen monet kasvot
 • Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva
 • Masennus sairautena, masentuneisuus tunnetilana
 • Masennuksen vaikutus elämään

 1.-3.4.2022
Auttajan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja voimavarat

 • Omien voimavarojen tiedostaminen ja vahvistaminen
 • Omaisen selviytymisen polku
 • Parisuhteen hoitaminen

 13.-15.5.2022
Kriisiterapian näkökulma masennukseen

 • Kriisien kohtaaminen
 • Masennus reaktiona menetyksiin
 • Masennus ja suru. Masentuneen tunne-elämä
 • Inhimillisen eheytymisen prosessi

 12.-14.8.2022
Riippuvuudet ja masennus

 • Masennuksen ja riippuvuuksien välinen yhteys
 • Erilaiset riippuvuudet
 • Riippuvuuksien kehittyminen

 2.-4.9.2022
Erityisnäkökulmia masennukseen

 • Masennus ja itsetunto
 • Masentuneen tunnelukot
 • Kuvataideterapeuttiset menetelmät

 30.9.-2.10.2022
Työelämässä jaksaminen

 • Työuupumus ja masennus
 • Työhyvinvointia tukevat asiat ja varhainen tuki
 • Mielialan hallinta

 28.-30.10.2022
Masentuneen hoitomuotoja ja lääkityksen merkitys

 • Psykoterapian merkitys masennuksen hoidossa
 • Armon ja rakkauden parantava voima 

25.-27.11.2022
Masennuksesta voi toipua

 • Mielenterveyden hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Arjen merkitys masentuneen tukena
 • Omien oppimisprosessien yhteistä jakamista

Koulutukseen haetaan 15.2.2022 mennessä nettisivujen linkin kautta kohdasta ”Lähetä hakemus tästä”. Lisätietoja voit kysyä Perheniemen opiston toimistosta puh. 05 7574 100 tai opisto@perheniemi.com.

Kiinteät hinnat/viikonloppujakso
Opetus 148 €

Majoitusvaihtoehdot ja hinnoittelu/viikonloppujakso
- Täysihoito 84 € (sis. ruokailut ja majoituksen 2 hh omin lakanoin)
- 1 hh varattavissa 34 € lisämaksusta (varausjärjestyksessä)
- Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

 Koulutus on kokonaisuus, jonka yksittäiset viikonloppujaksot laskutetaan erikseen ennen jaksoja.  

 

 

Alkaa

11.3.2022

Päättyy

27.11.2022

Laajuus

12 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä