« Takaisin

Valokuvaterapeuttiset menetelmät ihmissuhdetyössä -koulutus

Valokuva on kuin peili, joka heijastaa mieleemme tallentuneita muistikuvia ja merkityksiä elämämme eri tapahtumista. Valokuvassa on aina läsnä kolme aikaikkunaa: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus.

Valokuvatyöskentelyn ja valokuvauksen avulla voidaan tukea itsetutkimusta ja tunnetyöskentelyä, tunnistaa sekä lisätä omia voimavaroja ja hyvinvointia sekä luoda uusia positiivisia mielikuvia ja merkityksiä. Tarinoiden jakaminen ryhmässä tekee kokemuksista kertomuksia.

Valokuvaterapeuttisessa työskentelyssä käytettäviä menetelmiä ovat omakuvatyöskentely, omaelämänkerralliset valokuvat, symbolisten kuvien käyttäminen, uusien kuvien ottaminen ja niiden käyttäminen terapeuttisena välineenä sekä valokuvaterapian menetelmien yhdistäminen muihin luoviin terapiamuotoihin.

Valokuvaterapeuttiset menetelmät soveltuvat hyvin asiakkaiden hyvinvoinnin ja itseymmärryksen tukemiseen esimerkiksi terveydenhuollossa, seurakunnissa, sosiaalityössä, kuntoutuksessa, vapaaehtoistyössä, ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä erilaisissa ohjaustehtävissä. Menetelmän käyttö ei ole terapiaa, ellei niitä käyttävä henkilö ole koulutukseltaan terapeutti. Menetelmää voidaan käyttää työskenneltäessä yksilöiden tai ryhmien sekä eri ikäisten ihmisten kanssa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka voivat käyttää menetelmää omassa työssään nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Tavoitteena on kolmen viikonlopun aikana perehtyä valokuvaterapeuttisen työskentelyn keskeisiin menetelmiin itse tehden ja kokien.

 Koulutukseen osallistuminen ei edellytä erityisiä valokuvaustaitoja. Puhelimen kamera, avoin mieli ja halu jakaa kokemuksia toisten opiskelijoiden kanssa riittävät. Koulutukseen kuuluu lyhyt orientoiva tehtävä ennen kutakin lähijaksoa. 

 Ammatillinen täydennyskoulutus ei sovellu henkilölle, jolla on akuutti kriisitilanne omassa elämässään.

 Koulutuksen opettajana toimii Saila Ylönen, valokuvaterapian menetelmäohjaaja, erikoissairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, työnohjaaja, Luontolähtöinen kuntouttava työ (Green Care), kirjallisuusterapiaopintoja 

2.-4.9.2022
Laajennettu omakuva

  • johdatus valokuvaterapeuttiseen työskentelyyn
  • avainkuva
  • arkikuvat
  • kollaasityöskentely

30.9.-2.10.2022
Valokuvan käyttö elämänkaarityöskentelyssä

  • elämän tähtihetket ja haavat
  • sukupuu
  • suvun kuvat

7.-9.10.2022
Hyvinvoinnin tukeminen valokuvaterapeuttisin keinoin

  • hyväksyvä läsnäolo valokuvauksessa
  • luontoyhteyden vaaliminen valokuvaten
  • kuvat ja sanat                     

Koulutukseen hakeminen 15.8. mennessä verkkosivujen kohdasta ”Lähetä hakemus/ilmoittautuminen tästä”.  
Tiedustelut Perheniemen opiston toimistosta, puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com.

Koulutuksen hinta / viikonloppu:

Opetus 225 €
Täysihoitopaketti 84 €, (sis. majoituksen 2 hh omin lakanoin ja ruokailut)
Yhden hengen huone varattavissa  34 euron lisämaksusta (varausjärjestyksessä)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain.

Peruutus- ja keskeytysehdot
 

Alkaa

Päättyy

Laajuus

3 viikonloppujaksoa, 4 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä