« Takaisin

Valokuvaterapeuttisten menetelmien käyttö ihmissuhdetyössä

 Valokuva on kuin peili, joka heijastaa mieleemme tallentuneita muistikuvia ja merkityksiä elämämme eri tapahtumista. Valokuvassa on aina läsnä kolme aikaikkunaa: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. 

 Valokuvatyöskentelyn ja valokuvauksen avulla voidaan tukea itsetutkimusta ja tunnetyöskentelyä, tunnistaa ja lisätä omia voimavaroja ja hyvinvointia sekä luoda uusia positiivisia mielikuvia ja merkityksiä. Tarinoiden jakaminen ryhmässä tekee kokemuksista kertomuksia.

 Valokuvaterapeuttisessa työskentelyssä käytettäviä menetelmiä ovat omakuvatyöskentely, omaelämänkerralliset valokuvat, symbolisten kuvien käyttäminen, uusien kuvien ottaminen ja niiden käyttö ja tutkiminen terapeuttisena välineenä sekä valokuvaterapian menetelmien yhdistäminen muihin luoviin terapiamuotoihin.

 Valokuvaterapeuttiset menetelmät  soveltuvat hyvin asiakkaan hyvinvoinnin ja itseymmärryksen tukemiseen esimerkiksi terveydenhuollossa, seurakunnissa, sosiaalityössä, kuntoutuksessa, vapaaehtoistyössä, ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä erilaisissa ohjaustehtävissä. Menetelmää voidaan käyttää eri ikäisten ihmisten, sekä yksilöiden että ryhmien, kanssa työskenneltäessä. Menetelmän käyttö ei ole terapiaa, ellei sitä käyttävä henkilö ole koulutukseltaan terapeutti. 

 Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka voivat käyttää menetelmää omassa työssään nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Tavoitteena on perehtyä valokuvaterapeuttisen työskentelyn keskeisiin menetelmiin itse tehden ja kokien.

 Koulutukseen osallistuminen ei edellytä  erityisiä valokuvaustaitoja. Puhelimen kamera, avoin mieli ja halu jakaa kokemuksia toisten opiskelijoiden kanssa riittää. Koulutukseen kuuluu lyhyt orientoiva tehtävä ennen kutakin lähijaksoa. 

 Ammatillinen koulutus ei sovellu henkilölle, jolla on akuutti kriisitilanne omassa elämässään.

Koulutuksen opettajana toimii Saila Ylönen
, valokuvaterapian menetelmäohjaaja, erikoissairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, työnohjaaja, Luontolähtöinen kuntouttava työ (Green Care), kirjallisuusterapiaopintoja            

Viikonloppujaksojen ajankohdat ja sisällöt: 

18.-20.3.2022
Laajennettu omakuva
-          johdatus valokuvaterapeuttiseen työskentelyyn
-          avainkuva
-          arkikuvat
-          kollaasityöskentely

1.-3.4.2022
Valokuvan käyttö elämänkaarityöskentelyssä
-          elämän tähtihetket ja haavat
-          sukupuu
-          sukukuvat

20.-22.5.2022
Hyvinvoinnin tukeminen valokuvaterapeuttisin keinoin
-          hyväksyvä läsnäolo valokuvauksessa
-          luontoyhteyden vaaliminen valokuvaten
-          kuvat ja sanat                      

Koulutukseen hakeminen 28.2.2022 mennessä verkkosivujen kohdasta ”Lähetä hakemus/ilmoittautuminen tästä”.  

Tiedustelut Perheniemen opiston toimistosta, puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com.

Koulutuksen hinta / viikonloppu:
Opetus 225 €
Täysihoitopaketti 84 €, (sis. majoituksen 2 hh omin lakanoin ja ruokailut)
Yhden hengen huone varattavissa  34 euron lisämaksusta (varausjärjestyksessä)
Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)

 Koulutus on kokonaisuus, joka maksetaan jaksoittain.

Opetuksen hinta yhteensä 675 €
Täyshoidon hinta yhteensä 252 €
Ruokailupakettien hinta yhteensä 96 €
 

Alkaa

18.3.2022

Päättyy

22.5.2022

Laajuus

4 op

Lähetä hakemus / ilmoittautuminen tästä