27.1.2021 Avoin työpaikka: Rehtori


Perheniemen evankelinen opisto – Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa

Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä opisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta, joka pohjautuu kristilliseen uskoon ja ihmiskäsitykseen. Koulutustarjonta painottuu terveyteen ja sielunhoitoon liittyviin aiheisiin, kristilliseen uskoon ja elämään valmentaviin sekä aktiivista kansalaisuutta tukeviin koulutuksiin. Lisäksi opisto järjestää taito- ja taideaineiden koulutusta.

Haemme rehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Hakemamme rehtori on idearikas johtaja, joka kehittää opiston toimintaa yhdessä osaavan ja innostuneen henkilökunnan kanssa, luotsaa opistoa uusiin maisemiin, luo verkostoja, osallistuu aktiivisesti koulutustarjonnan kehittämiseen sekä opetustoimintaan eikä pelkää haastavia hallinnollisia tehtäviä.

Rehtorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan kelpoisuutta, riittävää työkokemusta rehtorin tai opettajan tehtävissä sekä vähintään 25 opintopisteen tai 15 opintoviikon opetushallinnon ja oppilaitoksen johtamisen koulutusta tai sitoutumista tarvittavan muodollisen pätevyyden hankkimiseen. Edellytämme myös sitoutumista opiston arvoihin, hyvää henkilöstöjohtamisen taitoa sekä kykyä nähdä ja hallita kokonaisuuksia.

Työehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 28.2.2021. Hakemukset ja ansioluettelot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@perheniemi.com

Tiedustelut hallituksen puheenjohtaja Markku Näkki puh. 040 048 7987, markku.nakki@pp.inet.fi tai vt. rehtori Aila Lankinen, aila.lankinen@perheniemi.com.